BOA inviterer til åpen idédugnad

Advarsel, åpne i et nytt vindu. PDFSkriv utE-post

BOA inviterer til åpen idédugnad; strategier for fagforeningsarbeid.

Galleri BOA, Rådhusgaten 19, 0158 Oslo

Mandag 15. Juni kl. 18.00!

Gjennom utstillingen ”Brød for Kunsten” har Galleri BOA ønsket å sette fokus på kunstnernes brødjobber, som omfatter ansettelsesforhold innen svært forskjellige yrkesfelt i samfunnet. Utstillingen har vist hvordan disse jobbene kan gi inspirasjon til kunstproduksjon, og ikke minst at kunstnerne er en ressurssterk og fleksibel arbeidskraft som samfunnet har bruk for.

Brødjobbene er ofte deltidsstillinger som holdes ved siden av et kunstnerisk virke uten målsetninger om profitt. Det er gjerne ved hjelp av brødjobbene at kunstnerne klarer å dekke sine utgifter til livsopphold og produksjonsutgifter til kunstprosjekter, og det er gjennom brødjobbene at kunstnere opptjener rettigheter til sykelønnsordninger, arbeidsledighetstrygd, forsikringsordninger, fødselspermisjon og pensjonsrettigheter.
Her faller kunstnerne mellom to stoler, fordi kunstnerisk arbeid som ikke er inntekstbringene i praksis blir ansett som fullverdig næringsvirksomhet. Regelverket er i dag satt opp slik at kunstnerisk arbeid i praksis nuller ut de rettighetene som kunstnerne opparbeider seg i sine brødjobber.

Diskusjonen rundt kunstnernes levekår dreier seg ofte om stipendordninger, garantiinntekter og vederlag for bruk av kunstverk. De eksisterende støtteordningene har stor verdi og arbeidet for å utvide og forbedre disse må føres videre, men dette er krav som må rettes mot Kulturdepartementet. Kunstnernes forskjellige arbeidsforhold hører forøvrig til under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) mener vi må utfordre politikerne til å se på NAVs regelverk, da dette per dags dato slår svært destruktivt og urettferdig ut for kunstnere.

Mange kunstnere faller utenfor stipendordningene og oppnår ikke forutsigbare økonomiske forhold. Det blir en evig ”hånd til munn” tilværelse samtidig som de fleste ikke har nok inntekt som næringsdrivende til å inngå forsikringsordninger.
En underkommunisert del av diskusjonen om kunstneres levekår er derfor kunstnernes brødjobbing og manglende sosiale rettigheter.

Galleri BOA inviterer til åpen diskusjon og idémyldring, som et forprosjekt til det vi håper skal kunne utvikle seg til en ny kunstneraksjon. Spørsmålet som vil bli reist er blant annet:

- Hvordan skal vi sikre at kunstnerisk arbeide ikke nuller ut de rettighetene kunstnerne har opparbeidet som lønnsmottagere i ansettelsesforhold?

- Hvordan kan vi arbeide fram rettigheter og et regelverk som tar høyde for kunstnernes faktiske livssituasjon med skiftende arbeidsforhold, stor fleksibilitet og stort spenn i arbeidsaktivitet?
- Hvordan skal kunstnere definere og fremme sine krav?
- Hvordan kan kunstnerne få større politisk gjennomslagskraft?
- Hvordan øke statusen for kunstnere som seriøse og profesjonelle fagarbeidere?

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus ønsker med dette å få innspill til aksjonsformer og strategier som kan benyttes i arbeidet for rettigheter basert på en helhetlig forståelse av kunstnernes faktiske arbeids- og livssituasjon.

Vel møtt til en viktig og konstruktiv diskusjon.

Det vil bli servert suppe og øl!

Hilsen Galleri BOA